Jesteś tutaj: Aktualności
11-05-2018

Podział majątku, a leasing - Leasing Oława radzi

W czasie trwania związku małżeńskiego zarówno jedno jak  i  oboje małżonków może zawrzeć umowę leasingową. Najczęściej umowa leasingowa zawierana jest na samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, maszyny rolnicze, sprzęt komputerowy, sprzęt medyczny, oprogramowanie komputerowe oraz tabor pływający. W dzisiejszym artykule Leasing2go podpowiada co zrobić z leasingiem w przypadku rozpadu małżeństwa.


LEASING WE WSPÓLNYM MAJĄTKU

W czasie separacji i rozwodu podział majątku nie zawsze jest korzystny dla stron konfliktu. W takim wypadku artykuł 45 kodeksu rodzinnego mówi, że każdy z małżonków jest zobowiązany do zwrócenia poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty wydatków i nakładów. Wyjątek stanowią w tej sytuacji środki finansowe konieczne na przedmioty majątkowe, które generowały dochód.

Podział majątku zazwyczaj ma miejsce po rozwodzie małżonków i wtedy też należy dokonać zwrotu o jakim mowa jest wyżej. Kwestie dotyczące największych problemów rozstrzyga Sąd Najwyższy, do którego często zwracają się obie strony pozwu rozwodowego, które czują się pokrzywdzone.

Wspólny majątek małżonków powstaje w momencie zawarcia przez nich związku małżeńskiego. W tym czasie wszelkie przedmioty, prawa, ruchomości i nieruchomości włącznie z umowami leasingowymi) zaliczane są do majątku wspólnego, którego ponoszone są także wydatki. Do takich wydatków zaliczane są między innymi comiesięczne raty leasingowe. W tej sytuacji zysk to prawo użytkowania własności leasingodawcy, z kolei po zakończeniu umowy leasingowej prawo wykupienia jej przedmiotu na korzystnych warunków.

 

Leasing Oława przedstawia rady dotyczące przedmiotu leasingu w sytuacji rozwodu i podziału majątku

 

PRZEDMIOT UMOWY LEASINGOWEJ PO ROZWODZIE

Po rozwodzie wspólny majątek małżonków podlega podziałowi zalicza się do tego również umowa leasingowa. W przypadku kiedy za przedmiot leasingu raty były spłacane z majątku wspólnego przez cały okres trwania umowy, wówczas w okresie separacji małżonek powinien wykupić przedmiot leasingu również ze wspólnych środków i może użytkować ten wykupiony przedmiot jako środek trwały w ramach urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. W tej sytuacji przy podziale majątku prawdopodobnie sąd orzeknie, że wspomniany wyżej przedmiot umowy leasingowej małżonek musi spłacić w kwocie równej połowie wartości umowy leasingowej na rzecz współmałżonka.    
Do kwoty całkowitej przedmiotu zalicza się zarówno opłatę początkową, systematycznie spłacane za przedmiot, comiesięczne raty, jak i koszt wykup po zakończeniu umowy leasingowej.

 

GDZIE NAS ZNALEŹĆ
do góry