Jesteś tutaj: BlogLeasing walutowy a leasing denominowany

Leasing walutowy a leasing denominowany

W dzisiejszym artykule chcielibyśmy przedstawić Państwu różnice pomiędzy leasingiem walutowym oraz leasingiem denominowanym oraz postaramy się odpowiedzieć na pytanie, które z tych rozwiązań jest bardziej korzystne da leasingobiorcy?

Różnica polega na sposobie spłaty raty leasingowej. W pierwszym przypadku zarówno raty umowne jak i kwoty do spłaty wyrażone są w walucie obcej co oznacza, że przedsiębiorca wysyła na konto firmy leasingowej przelew w walucie obcej. W przypadku leasingu denominowanego rata umowna wyrażona jest w walucie obcej, ale przeliczana jest na złotówki wg określonego kursu i przedsiębiorca dokonuje opłaty w złotówkach.

Z powyższego nasuwa się pytanie czy leasing denominowany się opłaca? Niestety NIE ponieważ jest on obarczony ryzykiem związanym ze spreadem. Spread jest różnicą między kursem kupna a sprzedaży danej waluty i w niektórych bankach potrafi wynieść nawet kilkadziesiąt groszy w przypadku euro.

Spread walutowy wpływa na całkowity koszt leasingu i wysokość raty leasingowej, ponieważ z jednej strony wartość kupowanego przedmiotu w złotówkach przeliczana jest na walutę obcą po kursie kupna, a następnie kolejne raty leasingowe liczone są na podstawie kursu sprzedaży.

W związku z powyższym może się okazać, że po ujęciu spreadu walutowego, leasing denominowany będzie zaledwie nieznacznie tańszy od leasingu w polskich złotych.

Czy zatem leasing walutowy będzie korzystniejszy od denominowanego?

leasing walutowy a leasing denominowany Wrocław

W przypadku leasingu walutowego przedsiębiorca płaci raty w walucie obcej, zatem można stwierdzić że ryzyko związane ze spreadem praktycznie nie istnieje. Czy jednak rzeczywiście tak jest?

Mimo że przedsiębiorca opłaca ratę netto w walucie obcej, czyli nie ma tu mowy o niewygodnym spreadzie, to już VAT od tej kwoty ustalany jest w oparciu o kurs średni Narodowego Banku Polskiego. Ponadto wartość kupionego przedmiotu ustalana jest na podstawie kursu kupna NBP lub w mniej korzystnym przypadku po kursie kupna komercyjnego banku, który obsługuje leasingodawcę. Zatem mimo tego po jakim kursie przeliczana jest kwota VATu, zawsze wystąpi efekt spreadu, który w zależności od różnych czynników może wynieść od kilku groszy wzwyż. Na szczęście całkowity koszt leasingu zostanie w tym przypadku podniesiony nie więcej niż około 1%, tak czy owak należy o tym pamiętać podpisując umowę leasingową.
Biorąc zatem pod uwagę fakt, że różne firmy leasingowe stosują różne zasady przy ustalaniu opłat oraz mają różne tabele kursów, powinniśmy przy podpisywaniu umowy leasingowej oprócz zapoznania się ze standardowymi warunkami umowy, sprawdzić na podstawie tabeli kursu jakiego banku będzie rozliczany nasz leasing. Ponadto zwróćmy uwagę na wartość przedmiotu leasingu w walucie obcej, jaka została przyjęta do kalkulacji, gdyż ta właśnie kwota będzie następnie stosowana przy późniejszych wyliczeniach.

W kolejnym artykule postaramy się odpowiedzieć czy leasing walutowy jest korzystniejszy od tego w polskich złotych oraz kto ma szanse ubiegać się o taki leasing.

Leasing2go Wrocław zaprasza do lektury.

GDZIE NAS ZNALEŹĆ
do góry