Jesteś tutaj: BlogLeasing Zwrotny szczegółowo

Leasing Zwrotny szczegółowo

Leasing zwrotny to środki trwałe, które mogą podlegać amortyzacji np. nieruchomości, które należą do majątku podmiotu gospodarczego; pojazdy osobowe, ciężarowe i specjalistyczne, maszyny oraz urządzenia, które są środkami trwałymi.

Dla tego rodzaju umowy niezwykle ważna jest cena na dzień podpisania umowy. Wartość jaka znajduje się w księgach użytkownika nie jest w tej sytuacji aż tak ważna. Wycena musi być dokonana przez rzeczoznawcę.

Do przedmiotu leasingu zaliczyć można rzecz, która została już wcześniej wzięta w leasing i nabyta  poprzez wykup, który nastąpił po zakończeniu umowy. W przypadku kiedy wartość nadal jest znacząca, istnieje możliwość powtórzenia operacji.

Co należy wiedzieć o leasingu zwrotnym

Istnieje wiele podobieństw pomiędzy leasingiem zwrotnym i kredytem hipotecznym w odniesieniu do nieruchomości. W takiej sytuacji najważniejsze jest rozliczenie finansowe obu operacji. W przypadku kiedy klient rozważa leasing na przedmiot ruchomy np. maszynę, samochód, ciężarówkę jako zabezpieczenie otrzymanych środków, dużo łatwiej jest zawrzeć umowę leasingu zwrotnego niż otrzymać kredyt. Zdolność kredytowa klienta nie jest tak ważna dla leasingodawcy, a przedmiot umowy jest doskonałym zabezpieczeniem. Dlatego też w przypadku nie zapłacenia przez leasingobiorcę rat, leasingodawca może przekazać przedmiot umowy innemu leasingobiorcy.

Leasing w Oleśnicy podpowiada, że istnieją niewielkie szanse kredytu pod zastaw np. maszyny, a jeśli nawet będzie to możliwe np. pod zastaw pojazdu, to koszty leasingu zwrotnego powinny być znacznie niższe.

Należy pamiętać, że kredyt i leasing zwrotny zawsze będą wpływały negatywnie na zdolność kredytową. Leasing zwrotny nie będzie jednak tak odczuwalny.

GDZIE NAS ZNALEŹĆ
do góry