Jesteś tutaj: MiastaLeasing Oleśnica

Leasing Oleśnica

Leasing2go oferuje swoje usługi w Oleśnicy dotyczące finansowania między innymi: samochodów, maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania, sprzętu rolniczego, sprzętu medycznego oraz taboru pływającego.
Firma oferuje swoim klientom najwyższą jakość usług, profesjonalną obsługę, pełen zakres ubezpieczenia i wiele więcej. Zapoznaj się z pełną ofertą i skorzystaj!

Oleśnica to miasto położone w województwie dolnośląskim, które należy do aglomeracji wrocławskiej. Znajduje się na lewym brzegu rzeki Oleśnicy, która jest dopływem Widawy. Miasto znajduje się na Nizinie Śląskiej na wysokości 152 m.n.p.m.

Najprawdopodobniej nazwa miejscowości wywodzi się rosnący na tych podmokłych terenach olch (olsz) lub od rzeczki Olzy lub Olszy. Według J.H. Zedlera słowiańska nazwa brzmi Olesnyca.

Początki miasta sięgają roku 1230, kiedy to Henryk Brodaty wspomina w dokumencie wystawionym w Oleśnicy, wspomina jako proboszcza kościoła pw. św. Jana Ewangelisty mistrza Tomasza, kanonika wrocławskiego, kanclerza księcia Henryka Brodatego. Dokument ten jest dowodem na istnienie w tym czasie miasta oraz kościoła św. Jana. W 1238 roku w tym miejscu na dłużej zatrzymał się Henryk Pobożny, może to świadczyć o tym, że wówczas Oleśnica traktowana była jak gród książęcy.

Miasto ulokowano na prawie średzkim w 1255 roku. Od 1294 roku miasto należało do księstwa głogowskiego, a około 1313 roku w wyniku jego podziału powstało księstwo oleśnickie, którego władcą został Bolesław, który uważał się za pana Oleśnicy i Gniezna oraz dziedzicem Królestwa Polskiego. Po śmierci Bolesława władzę nad Oleśnicą przejął jego brat Konrad Namysłowski. W 1323 roku osiadł on na stałe w Oleśnicy i jednocześnie stał się protoplastą oleśnickiej linii Piastów śląskich i odtąd znany jest jako Konrad I Oleśnicki. W 1329 roku księstwo oleśnickie zostało lennem czeskim co tylko wzmocniło jego pozycję. W XV w. mieszczanie otrzymali przywileje zwiększające ich przywileje, powstała w tym czasie Rada Miejska, która w 1407 roku wykupiła od księcia urząd wójtowski. Od tego momentu władzę nad miastem sprawowała wyłącznie Rada Miejska oraz burmistrz.

Herb miasta należy do jednego z najstarszych na Śląsku i znany jest znany z dokumentu pochodzącego z 1310 roku. W 1405 roku pojawił się dokument na którym znajduje się przywieszona pieczęć herbowa, na której godłem jest orzeł św. Jana. Godło jest używane obecnie. 1410 rok to czas kiedy w bitwie pod Grunwaldem zdobyta została chorągiew księstwa oleśnickiego,  gdzie znajdował się jej herb. Później herb zaczął pełnić ważną rolę w symbolice Dolnego Śląska, aż do dzisiejszych czasów. Ostatni z Piastów oleśnickich - Konrad X Biały umarł w 1492 roku nie pozostawiając po sobie potomstwa, a miasto przejmuje panujący w Czechach król Władysław Jagiellończyk. Pod panowaniem Czech, Oleśnica pozostaje długo, a potem zostaje przekazana ziębickiej linii czeskich Podiebradów. Za czasów panowania Podiebradów miasto rozkwitło, dowodem na to była renesansowa przebudowa zamku, rozbudowa umocnień, budowa nowych świątyń, gimnazjum, biblioteki oraz drukarni. Oleśnica została mocno zniszczona podczas wojny trzydziestoletniej. Od 1647 roku miastem rządzili książęta wirtemberscy, którzy odbudowali miasto w stylu barokowym. Wtedy Oleśnica stała się ważnym ośrodkiem kulturalnym, siedzibą teatru i drukarni wydających książki w jeżyku polskim, niemieckim i łacińskim. W 1730 roku większą część miasta strawił pożar. Pod koniec XVIII wieku w mieście działała mennica. Miasto leżało na szlaku do Wrocławia i Wielkopolski oraz miało znaczące związki z Krakowem. W mieście swoje dzieła wydawał Adam Gdacjusz zwany „Śląskim Rejem” oraz Jerzy Bock. Po książętach wirtemberskich miastem rządziła dynastia brunszwicka. W 1824 roku powstała loża wolnomularska. W 1884 roku miasto stało się uposażeniem następcy tronu Prus.

W drugiej połowie XIX wieku nastąpił kolejny rozkwit miasta. W 1850 roku w Oleśnicy znajdował się garnizon, a w 1868 roku została stworzona w mieście strategiczna linia kolejowa, która łączyła Wrocław z Górnym Śląskiem.

Po wojnie miasto nie zostało odbudowane do lat 50-tych, tylko jedynie odgruzowane. Odbudowa miejskich zabytków rozpoczęła się w w latach 60-tych XX wieku.

Zabytki oleśnickie:

  • Zamek Książąt Oleśnickich pochodzący z XIII wieku
  • Ratusz wybudowany w XV w., który był przebudowany na styl klasycystyczny. Przed budynkiem stoi Kolumna Zwycięstwa z 1873 roku.
  • Gotycka cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Utworzona została z dwóch odrębnych kościołów klasztornych
  • gotycki kościół Zbawiciela, który niegdyś był synagogą
  • barokowy kościół pw. św. Trójcy
  • Dom Wdów z 1633 roku – obecnie w budynku mieści się Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina.
  • Kolumna Złotych Godów z XVIII w.
  • neorenesansowy budynek Sądu Rejonowego z 1896 roku i Poczty Polskiej z 1900 roku
GDZIE NAS ZNALEŹĆ
do góry