Jesteś tutaj: Aktualności
20-03-2018

Kiedy odstąpić od umowy leasingowej? Leasing Wrocław podpowiada.

Zazwyczaj to banki zrywają z klientem umowę istnieje jednak kilka odstępstw kiedy to klient może zrezygnować z umowy leasingowej. Leasing Oleśnica zachęca do przeczytania krótkiego artykułu na ten temat.

Zgodnie z art. 7098 Kodeksu Cywilnego:
§ 4. Korzystający może żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, jeżeli uprawnienie finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze zbywcą. Bez zgłoszenia żądania przez korzystającego finansujący nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy.
§ 5. W razie odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, umowa leasingu wygasa. Finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a nie zapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą.

W sytuacji, gdy przedmiot umowy nie jest zgodny z zamówieniem i np. specyfikacja pojazdu nie zgadza się - klient ma prawo odstąpić od umowy.

Inny przypadek odstąpienia od umowy to kiedy przedmiot leasingu nie wydano przez firmę finansującą do użytku leasingobiorcy.

Leasing Oleśnica poleca wpis o tym w jakich sytuacjach można wypowiedzieć umowę leasingową


Zgodnie z art. 7091 Kodeksu Cywilnego:
Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

W przypadku, gdy firma nie wydała przedmiotu usługobiorcy na podstawie protokołu, a występuje z żądaniem zapłaty rat.

Masz pytania? Szukasz profesjonalnej firmy? Skontaktuj się z ekspertami w dziedzinie leasingu - firmą Leasing2go.

GDZIE NAS ZNALEŹĆ
do góry