Jesteś tutaj: BlogLeasing Maszyn i Urządzeń

Leasing Maszyn i Urządzeń

Leasing Oława serdecznie zaprasza na artykuł z którego dowiesz się szczegółów dotyczących leasingowania maszyn oraz urządzeń.

Finansowanie zewnętrzne w postaci leasingu to bardzo korzystne rozwiązanie dla wielu firm.

Niezależnie od branży, zakup odpowiednich maszyn i urządzeń jest konieczny, aby przedsiębiorstwo rozwijało się, powiększało grono klientów i podążało za rynkowymi trendami. Jednak koszty związane z zakupem maszyn i urządzeń są zazwyczaj bardzo wysokie.


Najłatwiej leasingować maszyny nowe oraz te charakterystyczne dla branży ze względu na obecność rynku wtórnego i łatwą identyfikację sprzętu. Nowe maszyny najmniej tracą na wartości podczas obowiązywania umowy leasingowej. Im maszyna o której finansowanie się stara przedsiębiorca jest bardziej nietypowa, tym bardziej analitycy będą oceniać wniosek leasingowy.

Leasing Maszyn Używanych

Uzyskanie leasingu na maszynę używaną jest trudniejsze niż na nową, ale jest to możliwe. Najważniejszy w tym przypadku jest wiek maszyny, większość firm leasinguje maszyny, których wiek po zakończeniu umowy nie przekroczy od 8 do 10 lat.

Leasing Maszyn dla nowych działalności

Istnieją firmy, które podejmują się finansowania maszyn od początku istnienia przedsiębiorstwa, jednak często pierwsza wpłata musi być wyższa lub potrzebny będzie poręczyciel. W większości firm tego typu leasing będzie możliwy po minimum 6 do 12 miesięcy prowadzenia działalności, niektóre firmy leasingowe podejmują się tego typu finansowania dopiero po 2 latach istnienia przedsiębiorstwa.

Leasing Oława poleca artykuł o finansowaniu maszyn i urządzeń

Leasing operacyjny czy finansowy?

Umowa leasingu operacyjnego polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Ten rodzaj leasingu charakteryzuje się tym, że przez cały okres trwania umowy leasingowej jest to składnik majątku finansującego. Dlatego w ramach prowadzonej działalności można dokonać odpisów amortyzacyjnych.

Ponadto umowa leasingu operacyjnego zawierana jest na okres krótszy niż okres zużycia leasingowanej rzeczy (odwrotnie niż w przypadku leasingu finansowego). Raty leasingowe (w tym także rata początkowa) stanowią przychód finansującego i jednocześnie koszt uzyskania przychodu u korzystającego.

Natomiast w przypadku leasingu finansowego czas trwania tej umowy jest zbliżony do okresu zużycia rzeczy, a przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku korzystającego, w związku z czym przez cały okres trwania umowy to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które są dla niego kosztem.

Ponadto kosztem są raty leasingowe w części odsetkowej (czyli stanowiącej koszt korzystania z cudzego kapitału). Ta część odsetkowa rat leasingowych stanowi przychód finansującego.

Natomiast część kapitałowa raty nie jest kosztem dla korzystającego ani przychodem dla finansującego. Po upływie oznaczonego w umowie terminu i spłaceniu wszystkich rat leasingowych umowa wygasa, a leasingowany przedmiot staje się własnością korzystającego bez żadnych ograniczeń.

Korzyści wynikające z leasingowania maszyn i urządzeń:

  • opłata wstępna oraz raty leasingowe mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu;
  • mniej rygorystyczne warunki finansowania w porównaniu z procedurami kredytowymi;
  • dopasowany, elastyczny harmonogram rat;
  • proste zasady kalkulowania wydatków;
  • uproszczona procedura i ewidencja księgowa.
GDZIE NAS ZNALEŹĆ
do góry